sac

Produkter

SAC

Vi er SAC-senter for Østlandet, samt Troms og Finnmark.

Vi leverer alt av utstyr fra SAC:

– RDS Futurline elite ROBOT

– Melkestaller og karuseller for ku og geit

– Tradisjonelle rørmelkingsanlegg og spannanlegg i alle kategorier

Vi har løsningen, fra de lille og enkle, til store system med alle muligheter!

Les mer om det enkelte nedenfor:

_____________________________________

SAC Robotic Dairy System

-konseptet som tar hånd om hele din mjølkeproduksjon.

SAC RDS Futureline ELITE

– er den neste generasjon av melkeroboter, som sikrer optimal produksjonsprosess av kvalitetsmelk til forbrukeren. ELITE gir maksimal frihet til både kuens naturlige livsrytme, og til bondens daglige behov for å kunne kontrollere, dokumentere og styre sin produksjon.

Industriel robotarm

SAC har i sentrum for sitt Robotic Dairy System valgt en anerkjent industriel heavy-duty robotarm til arbeidet i det krevende fjøsmiljøet. Denne robuste robotarmen er særdeles velegnet til å arbeide i det aggressive fjøsmiljøet.

Plug and Play

SAC RDS Futureline ELITE leveres som plug and play i fabriksmonterte enheter, som gir en meget enkel og hurtig montering. Den nye melkeroboten er hurtig å gjøre funksjonsdyktig og klar til bruk. Denne samlede løsningen er meget servicevenlig og krever forholdsvis lite plass.

SAC Management

Med SAC’s Management Dairy System får bonden full kontrol med overvåkning og styring av sin melkeproduksjon. Management programmets enkle brukerflate gjør det lett for bonden å overvåke sine kuer. Brukervenlig og PC basert. En computerskjerm viser alle data i overskuelige grafiske modeller og koblet opp på internett kan bonden hurtig få sin informasjon fra melkerobotten og handle deretter – uanset hvor man befinner seg.

RDS Futureline ELITE – The future starts now

Maximum av fordeler med fokus på det vesentlige. Med RDS Futureline ELITE er du sikret et system som passer til din besetnings størrelse, uanset om du har 60, 90, 300 eller flere kuer. God investering fra 75 til 110 kuer – 1 robotarm til 2 melkebokser. Lavere driftsomkostninger. Plassbesparende, enkel og billig å utvide,

1 boks til et dobbeltbokssystem.

Rørmelkning i båsfjøs

Et rørmelkeanlegg fra SAC kan leveres med flere størrelser i luftutskiller og melkepumpe og med melkeledninger i 1,5″, 2″ og 2,5″ rustfrit stål. Anlegget kan derfor bygges nøyaktig etter kundens ønsker.

Et rørmelkeanleg fra SAC gir dem det beste mulige anlegget for lønsom og ukomplisert melkeproduksjon. Fysiologisk riktig melking og en skånsom, hygienisk melketransport direkte fra kuens jur til melketanken.

Enkelt og driftsikker

Tradisjonelle båsfjøs med rørmelkning har igjennom årtier vært en enkel, driftsikker og effektiv melkeløsning i utallige bedrifter over hele verden.

I prinsippet består et rørmelkeanlegg av:

– En vakuumledning

– En melkeledning

– Et antal melkesett- En pumpe

– En samlebeholder

30° sildeben

– den enkle og effektivemelkestallen med mange muligheter.

Hurtig på plass. Sildeben melkestallen ble oprinnelig skapt for å redusere bortkastet tid og dermed øke effektiviteten.

Disse fordelene er stadig fult gjeldende i et moderne sildeben melkestall, hvor kuene raskt finner plassen sin og er klare til melking.

Med et meget enkelt gatesystem fastholdes kuene på melkeplassen under hele melknigen, og etterfølgende løsnes dyrene samtidig slik, at anlegget tømmes i et raskt tempo.

60° melkekarusell

– type sildeben

God adgang for melkeren uanset om melkekarusellen er oppbyggd som en 30º -, eller en 60º sildebenskarusell, er det bekvemt med plass for melkeren.

Bevegelsesmønster og arbeidsstillinger er helt topp i et sildebensanlegg.Kuene melkes fra siden i 30º løsningen, mens melkningen foregår imellom bakbenene i 60º karusellen.

Sistnevnte er det helt opplagte valg, hvis det ønskes en relativt kort og bred melkeplass.

Som standardudstyr leveres:

•Rustfri luftutskiller (kan også leveres i spesialherdet glas).

•Overmelkningssikring (flytende felle).

•Automatisk drenering av melkepumpeledning.Melkekarusellen er forberedt for evt. senere montering av melkemåler.

Malkekarusell-til mellomstore og større besetninger

Det er ikke kun melkekarusellens størrelse, som er avgjørende for effektivitet, komfort og ikke minst melkeøkonomi.

Melkekarusellens oppbygning og innredning, hvor alle arbeidsgangene er gjort lettere og hurtigere, har vital betydning, når det gjelder melkning i større besetninger.

I en karrusel er det plass og luft, og i større anlegg med flere melkere betyr det, at de kan arbeide individuelt og fritt på hver deres plass.- SAC kan levere karruseller fra 20 opp til 60 plasser.