LJM

Vi forhandler løsninger for utgjødsling fra LJM i Danmark. Her kan vi levere
gode og effektive løsninger som:

- Omrøringspropeller til kjeller og kummer
- Pumper
- Systemer for kanalomrøring
- Gjødseltrekk for skrapeganger og for spalteareal