LJM

Produkter

LJM

Vi forhandler løsninger for utgjødsling fra LJM i Danmark.

Her kan vi levere gode og effektive løsninger som:

– Omrøringspropeller til kjeller og kummer

– Pumper

– Systemer for kanalomrøring

– Gjødseltrekk for skrapeganger og for spalteareal