pellon

Produkter

Pellon

Fôrsystem

For automatisk foringsarbeide rekker ett 1 m. brett forbrett. Kostnadsbesparingen sammenlignet med ett over fem meter brett kjørbart forbrett kan være like stort som prisen på en båndfor-fordeler eller en foringsrobot.

Arbeidsbesparing

Tiden det tar for foringsarbeidet minsker vesentlig da automatisering av foringsarbeidet tas i bruk. Vanligvis består det egentlige forings arbeidet av å flytte foret fra plansiloen till materbordet. Dette tar opptil 15 minuter i forhold for 150-talls dyr. Deretter kommer arbeide med å rengjøre forbordet, som er betydelig enklere med smalt forbord enn med ett bredt kjørbart.

Hvilken annen investering gir deg muligheten til å spare like mye arbeid?

Risikohåndtering

Når foret deles ut med robot eller bandfor-fordeler slipper man smuss og smittsomme bakterier fra traktordekk som assosieres med fullforvogner. Samtidig slipper man strekk og store temperaturforandringer da man ikke behøver åpne store dører i vinterkulden. Man slipper også praktiske problemer som igjen isede traktorruter da man kører fra vinterkulden in i et varmt fjøs.

På dyrenes vilkår

Forskningsresultater om full- og blandings foringens invirkning på mjølkeproduksjonen er forholdsvis uvanlige sammenlignet med forskningsresultater om kraftforets innvirkning. Forskning viser at en overgang fra en til flere foringer per dag har en positiv invirkning på mjølkeproduksjonen.

Den største produksjonsøkningen har blitt observert hos kjøttdyr hvor døgnøkningen var 16 % da man gikk fra en till fire foringsjobber per døgn.

Appetittvekkende mat

Gjennom å gi riktig mengde for til rett dyregruppe sikrer man at foret stort sett spises opp innen nytt for gis. Dette gjør at foret alltid er smakfult og ikke behøver flyttes for hånd.