Fjøs-Total

Fjøs-Total er et samarbeid bestående av ulike aktører, som leverer komplette løsninger til storfe,
med melkeproduksjon som spesialfelt.

Se www.fjos-total.com

Vi består av følgende aktører:

– SAC Danmark, melkerobot og melkeanlegg

– Enger Agriservice AS (Østlandet og Nord-Norge) og GK Røe AS (Midt – Norge), som forhandler
bl.a. Jyden innredning og ventilasjon, Pellon fôring og LJM gjødseltrekk