Referanseprosjeketer

Vi har en rekke referanseprosjekter. Kontakt oss om du ønsker flere.

- Bygdø Kongsgård, Bygdø. Ferdigstilt desember 2017. Pellon Båndforing med Mixer

- Kåre Riddervold, Gausdal. Ferdigstilt desember 2017. Fjøs- Total Prosjekt med SAC Elite melkerobot

- Johannes Økesveen, Biri. Ferdigstilt februar 2017. Fjøs-Total prosjekt med SAC MAX melkerobot og Pellon fôring

- Knut Bjørnar Myrberg, Rendalen. Ferdigstilt høsten 2016. Tilbygg til eksisterende fjøs

- Per Martin Grønndalen, Drevsjø. Ferdigstilt februar 2017. Fjøs-Total prosjekt med SAC Melkestall

- Lars Erik Otnes, Rendalen. Ferdigstilt høsten 2014. Fjøs-Total prosjekt med SAC melkestall.

- Bjørn og Steinar Johnsen, Alta. Nytt fjøs med Jyden innredning og SAC MAX melkerobot. Ferdigstilles våren 2017.

- Arvid Varsi, Sirma i Tana. SAC MAX Dobbeltboks robot. Montert i 2015

- Mari Østbye og Ole Lauten, Eidsvoll. Pellon båndfôringsanlegg, montert 2015.

- Knut Åsødegård, Torpa. Pellon båndfôringsanlegg montert januar 2017.